Tag: kde

  • Kate/QtCreator Protobuf Highligher (Podświetlanie składni)

    by

    in

     Podświetlenia składni do formatu Protobuf nie można uśwadczyć w edytorze Kate (z KDE) lub w QtCreatorze, który korzysta z takiego formatu podświetleń. W związku z tym postanowiłem coś zrobić samemu. Opis formatu podświetleń jest dość skomplikowany, ale po chwili jego przeglądania oraz podpatrywania już istniejących podświetleń zrobiłem swój własny.  Jako przykładny członek ruchu Open Source…